Info

Her kan du læse om de vigtigste informationer når du lejer en køletrailer hos os.

Trailer størrelser

Vores køletrailere kan køle ned til -5c alle frysetrailerne kan køle ned til -20c

Lille trailer minimum 240cm indvendig længde, 130cm bredde og 175cm højde. Egenvægt mellem 550 og 750kg. Totalvægt max 1500kg

Maximum udvendige mål 410cm længde, 215cm bredde og 260cm højde.

Medium trailer minimum 295cm indvendig længde, 150cm bredde og 175cm højde. Egenvægt mellem 700 og 825 kg. Totalvægt max 2000kg

Maximum udvendige mål 460cm længde, 220cm bredde og 264cm højde

Stor trailer minimum 350cm indvendig længde, 170cm bredde og 180cm højde. Egenvægt mellem 950 og 1225 kg. Totalvægt max 3500kg

Maximum udvendige mål 565cm længde, 245cm bredde og 270cm højde

Maxi køle/frysetrailer 2 x 250cm indvendig længde, 2 x 235cm bredde og 220cm højde. Egenvægt 1200 kg. Totalvægt max 2000kg

Udvendige mål 700cm længde, 250cm bredde og 310cm højde

Bør læses inden ibrugtagning.

Selvrisiko ved skade på traileren 6000,00 – incl. moms

Afhentning og udbringning af trailer

Afhentning og udbringning af trailere koster 200,-kr som start gebyr pr. vej og derud over 10,50kr plus moms pr. kørt kilometer. Beløbet bliver trukket fra depositummet.

Der beregnes evt. færge og bro tillæg

Husk at tjekke at køletraileren er indstillet til den korrekte temperatur.

Du tjekker den indstillede temperatur ved at trykke på (set knappen) ved displayet.

Temperaturen ændres ved at trykke på (set) til den blinker, og derefter på pilene op eller ned til den ønskede temperatur, afslut med tryk på (set)

Der må ikke bruges anden ledning end den der medfølger traileren.

Hvis der bruges anden ledning, kan der opstå for stort spændingsfald, og kølemaskinen vil ikke starte eller køle som den skal, dette kan medføre skade på elektronikken. Evt. reparation vil blive faktureret til lejer.

Traileren skal afleveres ordenligt vasket og rengjort indvendigt.

Hvis dette ikke sker faktureres kunden 500.00 kr. incl.moms

Der må ikke påsættes tape eller lignende, hverken ind eller udvendigt på denne trailer.

Hvis dette sker faktureres kunden efter medgået tid til at fjerne det igen med 500.00 kr. incl.moms pr. time.

Der skal medfølge følgende ved returnering.

Kasse med indhold, som er følgende.

Erstatningspriser:

  • Elledning ca. 25 meter: 500 kr. incl.moms
  • Adapter ca. 0,5 meter: 300 kr. incl.moms
  • Koblingslås eller nøgle dertil: 500 kr. incl.moms
  • Nøgler til bagdør: 300 kr. incl.moms
  • Håndsving (ikke på alle trailere): 200 kr. incl.moms
  • 7 til 13 pol eller 13 til 7 adapter: 45 kr. incl. moms

*Husk aflevering inden kl. 12 på afleveringsdagen, ellers faktureres der for et ekstra døgn.

Køletrailere.dk dækker ikke for skade af nogen art på trailerens indhold, hvis der sker fejl eller nedbrud på kølemaskinen.


Kørekort:

Kørekortreglen:

Tilladt totalvægt på bilen + traileren må ikke overstige 3500 kg.
Er dette ok, så gælder

Sammenkoblingsreglen:

Traileren må max læsses op til den vægt ( egenvægt + last ) som bilen må trække.
I alle andre tilfælde kræver det trailerkørekort.

Uddybende beskrivelse af regler kan findes her